Jaro 2016

Nabízíme:

  • sadba zeleniny a květin
  • balkonové rostliny, pelargonie a jiné
  • okrasné stromy a keře
  • trvalky, skalničky, byliny, trávy
  • voskovky a jiné květiny k osázení hrobu
  • růže
  • zemina - rašelina, zahradní substráty